EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS

HEM KURSER HTML FORMULÄR     
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
  
SÖK PÅ SIDAN

Tala om för en vän
REKOMENDERA SIDAN    

HTML FORMULÄR

INTRODUKTION


EXEMPEL


CGI-SCRIPT


TAGGEN


FORMULÄR-FÄLT


TEXT


LÖSENORD


DOLT


   TEXT-OMRÅDE


   CHECK RUTA


   RADIO-KNAPP


   DROPDOWN MENY


   SUBMIT-KNAPP


   RESET-KNAPP


   BILD-KNAPP


GENOMGÅNG

HTML Formulär :
DOLDA FÄLT

Dolda fält fungerar på samma sätt som text-fält, men med en mycket viktig skillnad!

Skillnaden är att det dolda fältet inte syns på sidan. Därför kan inte besökare skriva något i ett dolt fält - vilket just är anledningen:

Att förmedla information som inte har skrivits av besökaren.
UPPSÄTTNINGAR:

Nedanför är en lista på tillåtna uppsättningar för dolda fält:


HTMLBESKRIVNINGEXEMPEL
hidden
  name=
  value=

Dolt fält
Fältets namn
Fältets värde

 


Valmöjligheten name ger fältet ett internt namn, så att programmet som behandlar formuläret, kan identifiera fälten.

Valmöjligheten value definierar vad som blir skickat när formuläret skickas.

ETT EXEMPEL:

Titta på detta HTML exempel:
<html>
<head>
<title>Min sida</title>
</head>
<body>
<form name="mittformular" action="http://www.mydomain.com/myformhandler.cgi" method="POST">
<div align="center">
<input type="text" size="25" value="Skriv ditt namn här!">
<input type="hidden" name="Language" value="English">
<br><br>
</div>
</form>
</body>
</html>


Och resultatet blir:
Det dolda fältet visas inte, men ändå skickas det tillsammans med resten av formuläret.

I detta exempel talar det dolda fältet om för programmet som behandlar formuläret att användaren föredrar engelska som språk.<< FÖREGÅENDE
LÄS MER >>

HTML KURS

GRUNDKURS


TEXT


LISTOR


BILDER/GRAFIK


LÄNKAR


BAKGRUNDER


TABELLER


FRAMES


FORMULÄR


META-TAGGAR


HEX FÄRGER
Click Here!

EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER

(c) Copyright 1998-2000 NetKontoret - All Rights Reserved